Bình Thuận: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

03/08/2022
Triển khai Nghị quyết, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1893 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo kinh phí.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tập huấn chuyên đề công tác tổ chức Hội năm 2022

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội 440 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, chi hội trưởng; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 60 cán bộ Hội các cấp.

Hội LHPN cấp huyện cũng chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền cử 60 cán bộ Hội chuyên trách tham gia đào tạo trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý và phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức mở 14 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho 1132 chị là UVBCH, cán bộ chi/tổ hội và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở... Qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn đã nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chuyên nghiệp, nhạy bén, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tổ Hội vững mạnh và phát triển bền vững.

Hội LHPN tỉnh Bình Thuận phối hợp Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho chi hội trưởng phụ nữ năm 2022

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của khâu đột phá và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đến cuối nhiệm kỳ “100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội. 100% Chi hội trưởng phụ nữ được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội thông qua các hình thức của các cấp Hội”.

Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video