Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII có 2 ủy viên nữ

01/02/2021
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, đồng chí Trương Thị Mai tái đắc cử vào Bộ Chính trị; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Bí thư.
Đồng chí Trương Thị Mai (bên trái) tái đắc cử Bộ Chính trị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Bí thư.

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí, Ban Bí thư và 5 đồng chí. Đồng chí Trương Thị Mai và Bùi Thị Minh Hoài là 2 nữ ủy viên được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Đồng chí Trương Thị Mai sinh ngày 23/1/1958, quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh. Có trình độ thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Sử, cử nhân Luật. Các chức vụ đã kinh qua: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ 8/1994 – 2002; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội từ 2002 - 2007; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII từ 8/2007 - 2/2016. Chức vụ hiện tại là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, XIII.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12/1/1965, quê quán xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, dân tộc Kinh. Có trình độ học vấn Thạc sĩ Luật. Các chức vụ đã qua: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam từ 4/2006 - 12/2008. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam từ 12/2008 - 1/2011. Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.

dangcongsan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video