Cán bộ hội viên đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ XII: Các chỉ tiêu nhiệm kỳ

07/10/2016
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội PNTQ lần thứ XII đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của hội viên cả nước.

Chỉ tiêu 1: Đến cuối nhiệm kỳ cấp Trung ương tham mưu đề xuất được ít nhất 05 chính sách/đề án cấp quốc gia; cấp tỉnh/thành và huyện/quận tham mưu đề xuất ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ. Hàng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 01 chính sách; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 01 văn bản dự thảo có liên quan.

Đối với chỉ tiêu “Hàng năm các cấp Hội giám sát ít nhất 1 chính sách, luật pháp”Nhìn chung, nhiều tỉnh cho rằng đây là một chỉ tiêu khó thực hiện vì trình độ cán bộ Hội nhất là cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, nên để là “ Hàng năm các cấp hội phối hợp giám sát ít nhất 1 chính sách, pháp luật ”.

“Chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, cấp địa phương tham mưu, đề xuất được ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề án”: Có một số ý kiến đề nghị giảm xuống 1, bởi vì chính sách/chương trình/ đề án phần lớn ở cấp TW ban hành, các địa phương chủ yếu đề xuất để được thực hiện. Khó thực hiện, đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh lại chỉ tiêu này để cấp cơ sở thực hiện nhiệm vụ đạt được chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu “đảm bảo 100% các chính sách, luật pháp có liên quan đến phụ nữ đều được các cấp Hội giám sát và phản biện”.

Chỉ tiêu 2: Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức; mỗi tỉnh/thành/đơn vị đăng tải được ít nhất 60 tin/bài về hoạt động Hội, phong trào phụ nữ trên cổng thông tin điện tử, báo trung ương, địa phương; phấn đấu cả nước có 4.000 tin, bài/năm.

Đa số các ý kiến đều nhất trí với các chỉ tiêu về hoạt động tuyên truyền, tuy nhiên có một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu: 80% phụ nữ trở lên được tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế .

Chỉ tiêu 4: Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm 20.000 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Có ý kiến đề nghị bỏ chỉ tiêu “mỗi năm mỗi cơ sở giúp ít thêm được 1-2 hộ gia đình đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch”vì thực tế hiện nay số hộ nghèo ở nhiều địa phương là rất lớn do tiếp cận chuẩn nghèo theo đa chiều, nhiều hộ trong tình trạng nghèo xã hội (không thể thoát nghèo được). Về chỉ tiêu giúp hộ nghèo nhiều cơ sở Hội chỉ mới đặt ra trong cả nhiệm kỳ giúp từ 3 đến 5 hộ phụ nữ thoát nghèo nên chỉ tiêu của TW là mỗi năm giúp ít nhất 2 phụ nữ thoát nghèo là cao đối với nhiều cơ sở hội nhất là các cơ sở hội vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ tiêu 5: Hàng năm, các cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đào tạo nghề, phối hợp đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 3.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp: Một số ý kiến cho là chỉ tiêu “hỗ trợ 3.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp” là quá cao, khó thực hiện vì chỉ tiêu này chưa phù hợp với từng vùng, từng tỉnh/thành phố, đề nghị nên hạ mục tiêu này xuống còn 1.500 người để đảm bảo chất lượng.Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu: Quan tâm đào tạo nghề phụ cho phụ nữ nông thôn chưa có việc làm.

Chỉ tiêu 7: Hàng năm, trung bình toàn quốc tăng thêm 200.000 hội viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm 1 triệu hội viên; đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia hoạt động Hội: Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu 100% cấp chi hội phụ nữ có hội viên nòng cốt và cần bổ sung chỉ tiêu về số lượng cơ sở Hội xuất sắc, vững mạnh trong từng năm và trong nhiệm kỳ. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ” (lý do cuối nhiệm kỳ TW Hội có ban hành Hướng dẫn số 19/HD-BCH Hội LHPN Việt Nam ngày 12/10/2015 về sửa đổi, bổ sungmột số vấn đề về hội viên, hội phí đến nay hội viên đã đi vào thực chất, nếu chạy số lượng, tỷ lệ thì sẽ vấp phải như nhiệm kỳ cũ. Đối với chỉ tiêu phát triển hội viên đề nghị không nên giao chỉ tiêu mà chỉ tập trung củng cố và nâng chất hội viên đảm bảo số lượng và chất lượng hội viên.  

Ngọc Minh - VP TW Hội (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video