Giới thiệu pano tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam

24/06/2020
Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch phát hành một số pano tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu:

Theo nguồn Bộ VHTTDL

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video