Hoạt động tập huấn

05/12/2022
- Hội LHPN tỉnh Bình Phước tập huấn bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình
- Hội LHPN tỉnh Gia Lai Nâng cao năng lực triển khai một số mô hình, hoạt động của Dự án 8
Bà Lường Thị Xuyến, Phó ban Tuyên giáo - Chính sách Hội LHPN tỉnh chia sẻ kỹ năng, biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình

- Hội LHPN tỉnh Bình Phước tập huấn bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình

Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình cho hơn 130 cán bộ Hội, tuyên truyền viên cơ sở. Các chuyên đề tập trung giới thiệu một số nội dung cơ bản về giới và bình đẳng giới; chính sách pháp luật về bình đẳng giới đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng; công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; bạo lực gia đình và các giải pháp phòng tránh.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Thông qua tập huấn giúp các học viên được trang bị thêm nhiều thông tin bổ ích, kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình, các biện pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em, từ đó, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực giúp đỡ người thân và những người xung quanh nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam.

- Hội LHPN tỉnh Gia Lai Nâng cao năng lực triển khai một số mô hình, hoạt động của Dự án 8

Từ ngày 02-06/12/2022, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực triển khai một số mô hình, hoạt động của Dự án 8 cho 80 Chủ tịch/Phó chủ tịch và cán bộ Hội LHPN các huyện, thị xã trực tiếp phụ trách dự án; phòng giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Thông tin Văn hóa Thể thao du lịch; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Hội LHPN các xã điểm của Trung ương và tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong 05 ngày tập huấn, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện vận động, lồng ghép giới trong các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Hướng dẫn thành lập, vận hành, quản lý và giám sát việc triển khai thực hiện các mô hình, CLB: “Tổ truyền thông cộng đồng”; “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; hướng dẫn các hoạt động đối thoại chính sách. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, các học viên có thể áp dụng để triển khai thực hiện tại địa phương. Qua đó, góp phần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Dự án tại cơ sở.

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2022, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý và thực hiện giám sát, đánh giá Dự án 8; tập huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình: “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; in và cấp phát sản phẩm truyền thông liên quan đến Dự án 8,…

Mỹ Lệ, Btc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video