Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu giải pháp về nhà ở cho phụ nữ di cư tại các đô thị lớn”

27/12/2021
Sáng ngày 24/12/2021, Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu giải pháp về nhà ở cho phụ nữ di cư tại các đô thị lớn (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Dương”
TS. Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Đề tài do Ths Nguyễn Hoàng Anh – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phụ nữ, Học Viện Phụ nữ Việt Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu do TS. Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực làm Chủ tịch; các thành viên gồm: GS. TS Nguyễn Hữu Minh, GS.TS Trịnh Duy Luân, Ths Lê Thị Phương Thúy, Ths Kim Thị Thu Hà.

Mục tiêu của đề tài nhằm đề xuất được giải pháp về nhà ở cho phụ nữ di cư tại các đô thị lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đề tài góp phần thực hiện cam kết đề xuất của Hội LHPN Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về vấn đề nhà ở cho lao động nữ di cư, do Học viện Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện.

Các thành viên Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban chủ nhiệm Đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Đề tài đã đưa ra những khuyến nghị bước đầu đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp, Hội LHPN Việt Nam và các doanh nghiệp tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Các kiến nghị tập trung vào tăng cường thực hiện cơ chế, chính sách về cho thuê nhà ở giá rẻ, trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp; quản lý tốt vấn đề nhà trọ; hình thành mạng lưới kết nối cung cấp dịch vụ nhà ở giá rẻ/miễn phí cho phụ nữ di cư; và thí điểm xây dựng và vận hành mô hình Nhà di cư để hỗ trợ cho lao động nữ di cư tại các thành phố lớn.

Các thành viên trong Hội đồng tham gia đánh giá đề tài

Ghi nhận những kết quả của Đề tài, các thành viên đánh giá cao trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong việc quan tâm, đề xuất chính sách cho nhóm đối tượng phụ nữ lao động di cư – nhóm hiện chưa được quan tâm nhiều lắm ở cấp vĩ mô. Tuy nhiên, vấn đề này đã được đặt ra còn nhiều vướng mắc về cơ chế, ví dụ như vấn đề về đất đai để xây nhà, cơ chế quản lý,… Do đó cần tiếp tục nghiên cứu cụ thể để có những khuyến nghị chi tiết cụ thể và thực thi hơn.

Kết luận Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của Ban chủ nhiệm đề tài, giao nhiệm vụ cho Ban chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến của Hội đồng và hoàn thiện báo cáo kết quả Đề tài theo hướng xã hội hóa chính sách nhà ở cho phụ nữ lao động di cư.

Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video