Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động ủy thác cho vay vốn NHCSXH

25/07/2008
Sáng 25 tháng 7 năm 2008, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo TW Hội, các uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, một số Chủ tịch Hội LHPN cấp xã; các đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH)...

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (2003-2008). Trong 9 công đoạn của quy trình cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội LHPN Việt Nam nhận hợp đồng uỷ thác 6 công đoạn. 5 năm qua, Hợp đồng ủy thác của Hội đã được thực hiện tốt: lồng ghép các chương trình của Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH và các ngành liên quan tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ về sử dụng, quản lý vốn hiệu quả; đảm bảo nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ vốn trên 16 ngàn tỷ đồng, quản lý 2,4 triệu hộ vay mà tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,86%. Đây là sự phối hợp thành công trong chương trình XĐGN của Hội LHPNVN và Ngân hàng CSXH.

 

Những phát biểu và tham luận của một số đơn vị Hội phụ nữ và Ngân hàng CSXH tỉnh tại hội nghị đã minh hoạ sinh động cho những thành tích đạt được của các cấp Hội LHPN về hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, đề xuất Nhà nước ban hành tiêu chí hộ nghèo mới phù hợp với tình hình thực tế; tăng nguồn vốn, mức vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay để họ thoát nghèo bền vững; đề nghị Hội và Ngân hàng tăng cường việc tổ chức các hội thảo, tập huấn chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức sử dụng và quản lý vốn hiệu quả.v.v...

 

Các đồng chí Nguyễn Văn Giàu, UV BCH TW Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH đã phát biểu khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống Hội LHPN Việt Nam trong công cuộc XĐGN, đặc biệt là trong hoạt động ủy thác các nguồn vốn tín dụng chính sách với Ngân hàng CSXH, là một tổ chức có uy tín, chiếm thị phần lớn trong khối các đoàn thể thực hiện dịch vụ ủy thác (chiếm 40% tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH). Các đồng chí cũng mong răng, Hội tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, tích cực thực hiện tốt hơn nữa các công đoạn của hợp đồng dịch vụ ủy thác, cùng Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần hoàn thành mục tiêu XĐGN của đất nước trong thời gian tới.

Ảnh minh họa 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã biểu dưong sự cố gắng, tích cực của các cấp Hội phụ nữ trong hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng chí khẳng định: trong 5 năm qua, Hội LHPN Việt Nam và Ngân hàng CSXH đã thực hiện một mô hình mới với sự phát triển cao hơn cả về lượng và chất - mô hình dịch vụ ủy thác các chương trình tín dụng chính sách giữa Hội phụ nữ và Ngân hàng CSXH. Với những thành tích đạt được đã chứng minh sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của hai tổ chức đưa đồng vốn chính sách đến các đối tượng chính sách. Thông qua cơ chế phối hợp này, Hội và Ngân hàng cùng các tổ chức chính trị xã hội đã góp phần hoàn thiện phương thức cho vay rất đặc thù ở Việt Nam - một phương thức huy động được tổng hợp các sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực tham gia của nhân dân vì mục tiêu xoá đói giảm nghèo, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh và tiến bộ. Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà cũng đã nhấn mạnh: những kết quả XĐGN ở nước ta chưa bền vững, đặc biệt trong tình hình lạm phát, giá cả tăng cao hiện nay. Vì vậy, trách nhiệm của Hội vẫn còn nặng nề, Hội LHPN các cấp trong thời gian tới cần tích cực làm tốt hơn nữa nhiệm vụ ủy thác của mình để tăng dư nợ, tăng đối tượng phụ nữ được vay, tăng mức vốn vay, tăng hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời giảm nợ quá hạn, bảo toàn đồng vốn; và quan trọng nhất là giảm tỷ lệ phụ nữ nghèo, hộ nghèo Việt Nam.

 

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam vể những thành tích xuất sắc trong hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 5 năm qua.

Trung tâm Thông tin.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video