Ký thỏa thuận thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam cùng tiến bộ”

19/08/2008
Ngày 19/8/2008, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đại diện Hội LHPN Việt Nam và ông Raul Falcon, Tổng giám đốc công ty TNHH Procter & Gamble (gọi tắt là Công ty P&G) đã ký thỏa thuận thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam cùng tiến bộ”.

Trước đây Công ty P&G và TW Hội LHPNVN đã hợp tác thành lập Quỹ Cô Tấm ngày nay - một quỹ dành hỗ trợ kinh phí cho 100 nữ thanh niên từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp có hoàn cảnh khó khăn hoặc học nghề, hoặc mua trang thiết bị để làm nghề.

Chương trình “Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam cùng tiến bộ” nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng nhóm tuyên truyền viên để thực hiện tuyên truyền cho chương trình " Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam cùng tiến bộ". Thông qua TW Hội LHPN Việt Nam, Công ty P&G tài trợ 750 triệu đồng nhằm giúp cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Dự kiến chương trình sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm (từ tháng 9 năm 2008 đwsn tháng 9 năm 2011). 

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video