Nguyên Phi Ỷ Lan

27/10/2004
 

Ỷ Lan tên thật là Lê Thị Yến (mất măm 1117). Bà là vợ vua Lý Thánh Tông và mẹ của vua Lý Nhân Tông. Ỷ Lan đã trở thành một trong những danh nhân huyền thoại của dân tộc Việt Nam bởi có tài trị nước xuất chúng. Nhân dân Đại Việt đã bày tỏ sự sùng bái một tài năng siêu việt và tôn phong bà là Quan Âm Bồ Tát, lập bàn thờ Ỷ Lan ngay cả khi bà còn sống. Nhờ Bà Tấm Ỷ Lan, nhân dân Đại Việt đã ra khỏi cuộc chiến tranh với hào quang chiến thắng và xây dựng đất nước tiến nhanh trên con đường cường thịnh, văn hiến.

UNESCO

TÂM ĐIỂM

Video