Quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ để phát huy khả năng, sức sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước

11/03/2023
Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, sáng 11/3, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức TW tổ chức Tọa đàm “Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.
Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức TW Trương Thị Mai (thứ 6 từ trái sang) và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại toạ đàm

Tọa đàm “Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu 62 tỉnh/thành phố.

Tọa đàm tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW Trương Thị Mai chủ trì buổi tọa đàm đã trao đổi chuyên đề “Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”. Với nhiều thông tin, số liệu phân tích sâu sắc về đội ngũ cán bộ nữ, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, hiện nay Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên tỷ lệ cán bộ nữ ở nước ta có sự tăng trưởng song tỷ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức TW Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại toạ đàm

Thường trực Ban Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW Trương Thị Mai nhấn mạnh 5 nội dung cần quan tâm:

(1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới.

(2) Bổ sung, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đăng giới sát với thực tiễn Việt Nam; có giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, hạn chế về: Chính sách, pháp luật; tính bền vững của kết quả đạt được; tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ; rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ…

(3) Động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

(4) Quan tâm phát triển, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử đối với cán bộ nữ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; đảm bảo đạt được mục tiêu tỉ lệ nữ, trong cấp ủy, cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, doanh nghiệp…

(5) Tăng cường sự tham gia tích cực của cán bộ nam trong thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ nữ.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ đã đề ra. Từ đó, đề xuất các giải pháp thiết thực để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ trong thời gian tới như: đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ phù hợp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng linh hoạt và phát triển cán bộ nữ trẻ; phát hiện nguồn cán bộ nữ ngoài hệ thống chính trị…

Các đại biểu tham dự tại chương trình

Thay mặt Ban Tổ chức hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp những ý kiến chỉ đạo, gợi mở của đồng chí Trương Thị Mai, những ý kiến tâm huyết mà các đại biểu đã chia sẻ tại tọa đàm để tiếp tục phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, địa phương có những đề xuất, kiến nghị góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cán bộ nữ trong thời gian tới.

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp những ý kiến chỉ đạo, gợi mở của đồng chí Trương Thị Mai, những ý kiến tâm huyết mà các đại biểu đã chia sẻ tại tọa đàm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cán bộ nữ trong thời gian tới

Đồng thời, Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh thành tiếp tục dành sự quan tâm để thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị định của Đảng về công tác cán bộ nữ góp phần hướng tới thắng lợi các mục tiêu về bình đẳng giới mà Đảng ta đã xác định cũng như hiện thực hóa những cam kết quốc tế mạnh mẽ trong thời gian qua; tạo mọi điều kiện, cơ hội bình đẳng để phụ nữ và nam giới được cống hiến, thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước.

Các đại biểu nữ bên lề buổi Tọa đàm Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

 

*) Số liệu cán bộ nữ trong hệ thống chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII có 19 Uỷ viên Trung ương là nữ (đạt 9,5%), trong đó có 01 Ủy viên Bộ Chính trị, 02 Ủy viên Ban Bí thư. Khóa XII là 20/200, trong đó 03 Ủy viên Bộ Chính trị, 01 Ủy viên Ban Bí thư; khóa XI là 17/200, trong đó 02 Ủy viên Bộ Chính trị, 01 Ủy viên Ban Bí thư.

Có 35 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, cao nhất là Tuyên Quang (29,2%), thấp nhất là Quảng Bình (6,1%). Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, có 09 nữ Bí thư tỉnh ủy, đến thời điểm hiện nay có 06 nữ Bí thư tỉnh uỷ.

Việt Nam có 151 nữ đại biểu Quốc hội (30,26%). Tính đến 02/2023, Việt Nam xếp hạng thứ 64/193 quốc gia, cao hơn 10 bậc so với thời điểm tháng 12/2020 (74/193 quốc gia). Hiện Việt Nam có tỷ lệ 03/22 nữ bộ trưởng (13,64%).

 

*) Vẫn còn khoảng cách giữa thực tế với mục tiêu đề ra

Thống kê cho thấy, số công chức, viên chức nữ trong hệ thống chính trị (tính đến ngày 31/12/2021) là 1.325.316 người. Số công chức nữ là 107.324 người, chiếm 43,32% tổng số công chức; số viên chức nữ là 1.217.992 người, chiếm tỷ lệ 68,06% tổng số viên chức. 

Tuy nhiên, hiện nay trong số 22 bộ, cơ quan ngang bộ vẫn còn 11 bộ, cơ quan ngang bộ (50%) và 6/8 cơ quan thuộc Chính phủ (75%) không có nữ lãnh đạo chủ chốt. 

12/63 tỉnh, thành phố (19,1%) không có nữ ở bất cứ vị trí lãnh đạo chủ chốt nào của cấp tỉnh, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung.

Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) có 03/63 tỉnh, thành phố (4,76%) không có nữ đại biểu (Tây Ninh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế); Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) có 02/63 tỉnh, thành phố (3,2%) không có nữ đại biểu (Hải Phòng và Cà Mau).

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

Video