Quảng Ninh có tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

05/05/2022
Ngày 4/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ III, khóa XII bầu kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
ác đại biểu chúc mừng tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điều động, phân công nhiệm vụ mới. Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội được kịp thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thống nhất nhân sự giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị, tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Vũ Thu Hòa bày tỏ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, đoàn kết thống nhất cùng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác Hội và xây dựng phong trào phụ nữ tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh có 36 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí.

baochinhphu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video