Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân của MVNAH

14/07/2021
Hỏi: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng như thế nào? Thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng chế độ ưu đãi như thế nào?
TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức gặp mặt, tri ân 300 MVNAH nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 năm 2020

Đáp:

Điều 17 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn của Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau: Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh Quy định danh hiệu và vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Theo đó, tại điều 18 Pháp lệnh đã quy định về chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cụ thể như sau:

1. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sỹ quy định tại các khoản 1,2,4,6,7,8 và 9 Điều 16 của Pháp lệnh này.

2. Trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn.

3. Phụ cấp hàng tháng.

4. Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.

6. Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở quy định tại điểm e khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng được quy định tại điều 19 của Pháp lệnh, bao gồm:

1. Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

2. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

3. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

4. Bảo hiểm y tế đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video