Số dư nợ của các cấp Hội phụ nữ cả nưóc đạt trên 21,3 ngàn tỷ đồng

26/03/2009
Tính đến tháng 1 năm 2009, số dư nợ các cấp Hội nhận uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 21,3 ngàn tỷ đồng cho trên 2,7 triệu hộ vay, tăng trên 8 ngàn tỷ so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, dư nợ cho vay hộ nghèo chiếm tới một nửa tổng dư nợ của các chương trình vay vốn. 5 tỉnh thành luôn dẫn đầu cả nước trong quản lý nguồn vốn uỷ thác là Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Bắc Giang và Hà Tĩnh. Bên cạnh việc tăng trưởng nguồn vốn uỷ thác, các tỉnh này luôn duy trì được tỷ lệ quá hạn thấp hơn so với tỷ lệ chung của toàn quốc.

Để có thể đạt kết quả trên, các cấp Hội đã kiện toàn, củng cố, sắp xếp 98.593 tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ uỷ thác gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nảy sinh… do vậy đến nay số tổ hoạt động tốt và khá chiếm tới 88,5 %.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng đã nảy sinh một số vấn đề cần sớm được khắc phục như còn hiện tượng bình xét cho vay mang tính bình quân, chưa căn cứ vào phương án sử dụng vốn vay, bình xét đối tượng chưa đúng tiêu chuẩn quy định, việc đôn đốc thu hồi vốn, lãi, quản lý sử dụng vốn và sinh hoạt định kỳ còn khó khăn, có tổ quá đông ảnh hưởng tới chất lượng quản lý tổ, ở vùng sâu, vùng xa trình độ của tổ trưởng còn hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của tổ, vẫn còn tình trạng chiếm dụng vốn và vay ké, một số hộ không ổn định chỗ ở nên khó đôn đốc thu hồi vốn, nhiều Hội LHPN cấp xã ghi chép, sắp xếp sổ sách chưa khoa học…

Năm 2009 này, Hội LHPN Việt Nam sẽ phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội các cấp triển khai thực hiện chương trình “Hỗ trợ quản lý thông tin hoạt động uỷ thác” tới 100% Hội LHPN cấp huyện/quận trong cả nước.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video