Sơ kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội 6 tháng đầu năm 2023

28/06/2023
Sáng 28-6, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội 6 tháng đầu năm 2023. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo tóm tắt công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội 6 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo kết quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội 6 tháng đầu năm do Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày tại hội nghị khẳng định: 6 tháng đầu năm 2023, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Nổi bật là: Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm đúng mức. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 3,08% so với tổng số cán bộ đang công tác trong toàn quân (cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 là 0,06%); tỷ lệ tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ nữ vào đội ngũ cán bộ đạt 32,1% so với tổng số cán bộ được tuyển chọn, tuyển dụng; tỷ lệ cán bộ nữ được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới so với tổng số cán bộ được bổ nhiệm, tuyển chọn đạt 1,3%; 3/12 đơn vị (có trên 30% quân số nữ) có cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, quản lý.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ đạt 7,78% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp; tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 3,0% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 là 0,09%). Phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp thiết thực trong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cùng với đó, các chỉ tiêu, mục tiêu trong lĩnh vực kinh tế, lao động; đời sống gia đình; y tế, sức khỏe, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học… cũng đạt được những kết quả nhất định, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra nguyên nhân, hạn chế, đề xuất những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội thời gian tới. Hội nghị cũng thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, trên cơ sở những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

 Quang cảnh hội nghị.

Đánh giá cao hiệu quả công tác tuyên truyền công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới thời gian qua, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ trong toàn quân về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Cùng với đó, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ, chú trọng làm tốt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ nữ; tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ nữ vào đội ngũ cán bộ ở những lĩnh vực phù hợp.

Đối với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng các chế độ, chính sách nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, người lao động trong quân đội.

qdnd

CÁC ĐỀ ÁN

Video