Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09/05/2017
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội trên địa bàn tổ chức thực hiện gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".

Các cấp Hội đã tổ chức trên 400 cuộc quán triệt, học tập tới hơn 19,2 nghìn cán bộ, đảng viên, hội viên nòng cốt; 2,2 nghìn cuộc phổ biến, tuyên truyền, các diễn đàn trao đổi, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, hội thi, sinh hoạt chi hội, nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm, thu hút hơn 129 nghìn lượt cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia.

Các cấp Hội thống nhất đề ra chỉ tiêu mỗi năm, mỗi cơ sở Hội xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương được ít nhất 03 điển hình tiêu biểu, cung cấp giới thiệu thông tin cho các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn ; xây dựng chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên Trang thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh.

Tiếp tục tổ chức thực hiện và nhân rộng việc "Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở các cấp Hội, đã có trên 1,9 nghìn chi hội, tổ phụ nữ xây dựng được mô hình tiết kiệm như nuôi lợn nhựa, hũ hoặc ống gạo, nhóm tín dụng, tiết kiệm chi tiêu, điện, nước trong gia đình... Số tiền tiết kiệm giúp chị em trong chi hội có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, cho con em học tập và hỗ trợ được nhiều người khuyết tật, yếu thế.

Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đưa nội dung làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên. Tích cực, chủ động triển khai, thực hiện khâu đột phá, tập trung lựa chọn nội dung một việc làm cụ thể theo gương Bác, giải quyết những vấn đề nổi cộm, tạo sự chuyển biến rõ nét, có tác động tích cực trong việc cải cách, khắc phục những hạn chế của các cấp Hội đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Nguyễn Đức Luận, Ban TG Tỉnh ủy Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video