Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Hội nghị quán triệt chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

14/09/2009
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác cho 60 chị là UVBCH Hội LHPN tỉnh, cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh và 9 huyện, thị xã; Ban nữ công LĐLĐ tỉnh, Ban công tác phụ nữ 3 lực lượng vũ trang.

Hội nghị đã tập trung quán triệt các nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm: Tư tưởng và Tấm gương Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" ; tổ chức Hội LHPN các cấp và cán bộ, hội viên, phụ nữ cần làm gì để học tập và làm theo Bác về nội dung này?

Tại Hội nghị, BTV Hội LHPN tỉnh đã quán triệt các cấp Hội tập trung chỉ đạo triển khai chuyên đề gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác cho đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở và hội viên, phụ nữ, tập trung triển khai và hoàn thành vào cuối tháng 9. Để chủ đề "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" thực hiện đạt kết quả tốt, tất cả cán bộ Hội các cấp đều phải xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Bác. 

Nguyễn Thị Hường
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video