Hội LHPN TP Quy Nhơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở

30/03/2021
Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, là đơn vị điểm để Hội LHPN TP rút kinh nghiệm chỉ đạo trên toàn địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Quang Trung nhiệm kỳ 2021-2026

Dự và chỉ đạo đại hội có bà Từ Thị Phụng - UVBCH TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định, ông Trần Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn và 80 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên, phụ nữ phường.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN phường Quang Trung đã luôn đổi mới nội dung, phư­ơng thức hoạt động, tập hợp thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia; chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị t­ư tư­ởng; Thực hiện có chất lượng khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” giai đoạn 2017 - 2022; Chủ động tham mưu trong công tác cán bộ nữ, từ đó tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND phường tăng hơn so với nhiệm kỳ trước...

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2021 -2026 như: Hàng năm, mỗi chi Hội có ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; giúp ít nhất 01 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trong độ tuổi lao động được thoát nghèo bền vững, 02 hộ thoát cận nghèo; vận động, hỗ trợ ít nhất 03 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; mỗi chi hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh - sạch - đẹp; tăng 1,5%/tổng số hội viên. Đến cuối nhiệm kỳ, mỗi chi Hội có ít nhất 01 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp ở địa phương (nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ tiểu thương, tôn giáo...); Hội LHPN phường tham gia giám sát ít nhất 01 chính sách; tham gia góp ý, phản biện xã hội ít nhất 02 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Hội LHPN phường Quang Trung khóa XV gồm 11 ủy viên; chị Nguyễn Thị Cúc- được bầu giữ chức danh Chủ tịch.

Sau đại hội điểm, Hội LHPN thành phố đã tổ chức họp rút kinh nghiệm cho 23 có sở Hội còn lại. Được biết, Sau đại hội điểm tại phường Quang Trung, theo chỉ đạo của thành phố, kế hoạch đại hội đại biểu cấp cơ sở các phường xã sẽ được tổ chức từ ngày 30/3 đến tháng 6 sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Hội LHPN TP. Quy Nnơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video