Ninh Bình: Gần 60 điển hình tiên tiến phụ nữ được vinh danh

19/07/2018
Sáng 18/7, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018.

Những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện các phong trào thi đua: "cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"; thi đua "Dân vận khéo", qua đó thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần tạo bước chuyển tích cực trong nhận thức, hành động.

Trong 3 năm qua, các cấp Hội đã thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch HCM thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực như đăng ký và thực hiện hiệu quả 290 mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, văn minh du lịch; thực hành tiết kiệm được gần 86 tỷ đồng giúp phụ nữ nghèo và thúc đẩy phong trào khuyến học thông qua hình thức "nuôi lợn nhựa tiết kiệm".

Cán bộ Hội các cấp, nhất là người đứng đầu thường xuyên nêu gương rèn luyện chuẩn mực đạo đức, cải tiến phong cách làm việc theo hướng sâu sát, hiệu quả, thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở”. Ngoài ra, Hội phụ nữ tỉnh còn xây dựng có hiệu quả 6/6 mô hình Dân vận khéo; Hội Phụ nữ cấp huyện và các cấp cơ sở đã xây dựng và duy trì, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện chỉ thị 05 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 10 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018 được nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

Cổng CTTT Ninh Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video