Sơ kết hai năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

05/02/2009
Chiều 3/2/2009, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức sơ kết hai năm thực hiện Cuộc vận động và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Cuộc vận động năm 2009

Được phát động theo Chỉ thị số 06 - CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị khoá X, sau hai năm thực hiện, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được một số thành tích đáng kể.

Năm 2007, TW Hội LHPN đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay", "Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" để mọi người tự liên hệ và đưa ra các giải pháp thực hiện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. 

Năm 2008, TW Hội tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và “Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, đề ra kế hoạch thực hiện đã được cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Trung ương Hội LHPNVN thực hiện nghiêm túc. Bước đầu, cuộc vận động đã thu được một số kết quả khả quan: cơ quan TW Hội đã rà soát, nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi một số quy định và tăng cường việc kiểm tra giám sát thực hiện các quy định của cơ quan; phát động cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Năm 2008, cơ quan TW Hội đã tiết kiệm được 1.230 triệu đồng từ nguồn khoán chi hành chính, đóng góp hàng chục triệu đồng ủng hộ phụ nữ nghèo và cán bộ, nhân viên cơ quan có hoàn cảnh khó khăn. Từng ba, đơn vị đều có các hoạt động thiết thực thực hiện theo tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan đã tích cực sửa đổi lối làm việc, sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu qủa công việc...Thông qua việc thực hiện Cuộc vận động, cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan đã có nhiều chuyển biến về nhận thức, hành động tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tham mưu cho BCH TW Hội và Đoàn Chủ tịch chỉ đạo cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước gắn thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với phong trào thi đua của Hội "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và các phong trào thi đua khác trong cộng đồng.

Để Cuộc vận động được tiếp tục thực hiện trong năm 2009 tốt hơn, nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại diện các chi, đảng bộ cơ quan đã đưa ra các giải pháp cụ thể về việc tổ chức tuyên truyền, học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm; nâng cao chất lượng và hiệu qủa công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, chi, đảng bộ...

Tại buổi sơ kết, đồng chí Lê Văn Thái - đại diện Đảng bộ Khối các cơ quan TW, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN - đại diện lãnh đạo cơ quan và đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN, Phó ban Chỉ đạo Cuộc vận động cơ quan TW Hội đã biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan TW Hội LHPNVN trong hai năm thực hiện Cuộc vận động, phân tích cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2009, đồng thời nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cơ quan TW Hội trong việc thực hiện Cuộc vận động tại cơ quan TW Hội và vai trò tham mưu cho BCH, Đoàn Chủ tịch Hội LHPNVN lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội trong cả nước vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt Cuộc vận động trong thời gian tới.  

Trung tâm Thông tin

CÁC ĐỀ ÁN

Video