“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”

03/04/2018
Đó là lời dạy của Bác Hồ trong thư gửi phụ nữ Việt Nam (PNVN) nhân dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8.3.1952.

Sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày 8-3-1952, trong thư gửi phụ nữ Việt Nam (PNVN) nhân dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ, Người nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Nội dung thư đã nêu bật vai trò to lớn của phụ nữ trong cuộc kháng chiến của toàn dân tộc; các bà, các mẹ, các chị đã xung phong đi dân công, thanh niên xung phong; tham gia cứu chữa, giúp đỡ thương binh, bệnh binh; hòa lòng yêu nước, yêu con, yêu chiến sĩ thành tình yêu thương vô bờ bến. Người yêu cầu các cấp lãnh đạo đi sát hơn, thiết thực hơn với phong trào phụ nữ để phong trào chắc hơn, rộng hơn, mạnh hơn. Đồng thời Người giao nhiệm vụ cho phụ nữ trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ: Phải thắt chặt đoàn kết thi đua tăng gia sản xuất, tiết kiệm, tích cực tham gia chính quyền, giúp đỡ bộ đội, bảo vệ nhi đồng…

Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, đội ngũ cán bộ nữ luôn được tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước. Phong trào phụ nữ có bước phát triển, các lực lượng phụ nữ khẳng định năng lực, phẩm chất, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và công tác, đạt những thành tích xuất sắc. Đội ngũ cán bộ nữ có bước trưởng thành rõ rệt; trong các cấp uỷ đảng và ở các vị trí lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở đều có cán bộ nữ tham gia.

Trong Quân đội ta, phụ nữ luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, là những người chiến sĩ, Bộ đội Cụ Hồ, là người mẹ tảo tần, người vợ đảm đang, vun vén lo toan dựng xây tổ ấm gia đình. Nhiều người trong số đó là những nhà khoa học, những lãnh đạo tài năng; những chiến sĩ chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

QĐND

QĐND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video