Nữ Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh, người ghi dấu ấn đậm nét trong công tác dân tộc ở Quảng Trị

14/11/2023
Là phụ nữ Bru-Vân Kiều, Đại biểu Quốc Hội Hồ Thị Minh đã để lại nhiều ấn tượng trên nghị trường bởi lối chất vấn sắc bén mà ngôn từ dung dị. Trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Hồ Thị Minh cũng đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng đồng bào các DTTS ở Quảng Trị.
Nữ Đại biểu Quốc Hội- Phó Trưởng Ban Dân tộc Quảng Trị Hồ Thị Minh phát biểu tại nghị trường.

Nối dài thực hiện Nghị Quyết 10 vì đồng bào ở Quảng trị

Tôi không còn nhớ mình đã gặp chị Hồ Thị Minh bao nhiêu lần để phỏng vấn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại tỉnh Quảng Trị. Nhưng tôi nhớ, Lần nào Phó Trưởng Ban Dân tộc Tỉnh Quảng Trị cũng nói rành mạch, dễ hiểu. Tôi nhớ như in: Chị nói say sưa Nghị Quyết 10/2018 (Gọi tắt là Nghị Quyết 10 về Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2022).

Bằng ngôn từ dung dị mà sắc bén, chị đã cho tôi hiểu về tầm quan trọng của Nghị Quyết 10 đối với đời sống đồng bào các DTTS ở Quảng Trị. Từ thông tin chị cung cấp, những ngày đầu tháng 5/2023 tôi bắt tay vào thực hiện bài viết “Sức bật từ một Nghị Quyết”. Tất nhiên, để hoàn thành bài viết tôi phải đi, phải gặp gỡ và nói chuyện với chính những người thụ hưởng chính sách từ Nghị Quyết 10. Đều khiến tôi bất ngờ là sức lan tỏa của Nghị Quyết 10 trong cộng đồng đồng bào các DTTS ở Quảng Trị. Tất cả những nông dân người DTTS ở Quảng Trị mà tôi gặp gỡ nói chuyện, họ đều biết đến nội dung chính sách trong Nghị quyết 10. Với những người được cấp đất sản xuất, được hỗ trợ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì Nghị quyết 10 thực sự là “cứu cánh” để họ an cư, thoát nghèo.