Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Trị và Bộ đội biên phòng đẩy mạnh thực hiện chương trình “Vận động phụ nữ các xã biên giới, vùng biển”

18/08/2008
Để giúp chị em phụ nữ ở những địa bàn đặc biệt khó khăn từng bước nâng cao trình độ, kiến thức, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ các xã biên giới, vùng biển”.

Thời gian qua, hai tổ chức đã vận động phụ nữ và bộ đội Quảng Trị tích cực thực hiện các nội dung: tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và thực hiện nhiệm vụ hoạt động Hội; Vận động phụ nữ tham gia giữ gìn trật tự an ninh biên giới, đồng thời mở nhiều lớp xóa mù chữ cho phụ nữ; tổ chức hơn 30 lớp tập huấn hướng dẫn chị em cách tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chăn nuôi...

Qua thực hiện chương trình phối hợp, chị em từng bước phát triển được kinh tế gia đình. Nhiều phụ nữ đã trở thành những người chủ trang trại chăn nuôi, trồng trọt với mức thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm (gia đình chị Căn Phao ở xã A Bung - huyện Đakrông, chị Căn Xanh ở xã Hướng Phùng –huyện Hướng Hóa…).


Bên cạnh đó, từ chỗ nhiều cơ sở Hội LHPN ở tuyến biên giới hoạt động còn hạn chế, đến nay 100% các xã, thị trấn địa bàn biên phòng đều có tổ chức Hội và Chi hội thôn, bản; tập hợp được trên 14.000 hội viên vào Hội phụ nữ. Phong trào phụ nữ các xã tuyến biển như Vĩnh Thạch, Trung Giang, Triệu Vân và các xã ở tuyến núi như Tà Rụt, A Túc, thị trấn Lao Bảo… nhiều năm liền được Trung ương Hội LHPN tặng bằng khen.

Phương Thiện (Hội LHPN Quảng Trị)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video