Trà Vinh: 182 cán bộ Hội trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

31/05/2021
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh Trà Vinh, tỷ lệ nữ trúng cử là: Tỉ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 33,33%; Tỉ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh đạt 30,61%; đại biểu HĐND huyện, TX, TP đạt 32,40%; đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn đạt 25,17%. Trong đó, có 182 cán bộ Hội trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội LHPN tỉnh Trà Vinh tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho tổ bầu cử số 3, khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải

Góp phần vào thành công chung của Ngày hội non sông, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động như: tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên phụ nữ, hỗ trợ nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử...

Hội LHPN các cấp tham gia thành viên của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, tổ bầu cử, tham dự các cuộc hội nghị hiệp thương và chủ động giới thiệu nữ ứng cử viên HĐND các cấp; Tham gia tốt các cuộc hội nghị cử tri, tiếp xúc cử tri, các hoạt động của ban chỉ đạo bầu cử địa phương; tổ chức 172 cuộc tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức, đã thu hút được 16.233 lượt hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân tham dự.

Hội LHPN tỉnh phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ mở 07 lớp tập huấn cho 1.191 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Tổ chức 1 cuộc Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp cho 112 đại biểu. Đặc biệt, tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử và mạn đàm tiều sử nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 giáp 14 đơn vị bầu cử trong tỉnh, thu hút trên 1.000 HVPN tham dự.

Tổ chức giám sát về công tác bầu cử theo quy định tại 03 huyện và 06 xã, thị trấn trên địa. Qua giám sát đã kiến nghị lãnh đạo tỉnh Trà Vinh xem xét: địa bàn ứng cử, liên danh, công tác tuyên truyền vận động... để tỉ lệ phụ nữ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là 30%. Tham gia cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được 154 cuộc, có 323 lượt cán bộ Hội tham gia.

Sơn Thị Hiệp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video