Hội LHPN tỉnh Cao Bằng, Lâm Đồng đồng hành cùng nữ ứng cử viên

08/04/2021
Nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng và Lâm Đồng đã tổ chức các chương trình tập huấn nhằm giúp các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử có thêm kiến thức, kỹ năng để tự tin và chiến thắng
Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp tập huấn kỹ năng vận động bầu cử và xử lý tình huống trong tiếp xúc cử tri cho 264 nữ ứng cử viên

- Cao Bằng:

Hội LHPN tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ  phụ nữ tỉnh mở lớp tập huấn kỹ năng vận động bầu cử và xử lý tình huống trong tiếp xúc cử tri cho 264 chị là nữ ứng cử viên lần đầu được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nữ ứng cử viên đã được tìm hiểu, nghiên cứu về các chuyên đề: Pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử; Giới thiệu Quốc Hội, HĐND và sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Nhiệm vụ của Hội LHPN VN tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Một số quy định về vận động bầu cử và kỹ năng xây dựng, trình bày Chuơng trình hành động, trả lời câu hỏi của cử tri. Qua lớp tập huấn các nữ ứng cử viên hiểu biết thêm về Quốc hội, HĐND và trong vận động bầu cử góp phần đảm bảo tỷ lệ nữ ứng của đại biểu HĐND các cấp.

-  Lâm Đồng:

 Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng cho 120 nữ ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nữ ứng cử viên được cung cấp các thông tin cơ bản về kiến thức giới, bình đẳng giới, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử; những vấn đề về giới trong lĩnh vực chính trị. Các kỹ năng cần thiết hỗ trợ cho quá trình vận động bầu cử như kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử; kỹ năng trình bày, kỹ năng giám sát bầu cử. Công tác chuẩn bị hội nghị tiếp xúc cử tri, quy trình ứng cử, cách thức xây dựng chương trình hành động...

Các kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng giúp các nữ ứng viên có thêm sự tự tin, tham gia ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn và tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cao Bằng, Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video