Đà Nẵng: Hội LHPN các quận, huyện hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu đề ra năm 2021

29/10/2021
Năm 2021, Hội LHPN các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tập trung lựa chọn các vấn đề trọng tâm ưu tiên, chủ động lồng ghép với các chương trình, huy động nhiều nguồn lực để triển khai công tác Hội và phòng trào phụ nữ đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Mô hình “Tổ gia công lưới xuất khẩu” của phụ nữ phường Hòa Thọ Tây, Đà Nẵng

Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, có đầu tư chiều sâu, chú trọng những việc mới, việc khó, duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương và trong bối cảnh dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp hội viên thực chất, có chất lượng; thường xuyên quan tâm, sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, khuyến khích truyền thông qua mạng xã hội để nắm bắt thông tin hoạt động Hội nhanh, kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội liên quan đến các vấn đề phụ nữ; chú trọng công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; nâng cao chất lượng quản lý các nguồn vốn ủy thác qua kênh của Hội LHPN tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video