Đồng Nai, Đồng Tháp: Nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên

22/04/2021
Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng Nai: Hội nghị tập huấn được tổ chức cho trên 400 nữ ứng cử viên các cấp

Đồng Nai: Hội nghị tập huấn được tổ chức cho trên 400 nữ ứng cử viên các cấp đến từ Hội LHPN xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Với sự tham gia của báo cáo viên - Tiến sỹ Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng dân cử, Văn phòng Quốc hội, các nữ ứng cử viên đại biểu tham gia ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai một số nội dung như: giới thiệu Quốc hội và HĐND; sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động; kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân; chia sẻ kinh nghiệm của nữ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị tập huấn đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội LHPN trong tham gia công tác bầu cử: Hỗ trợ và cung cấp cho các nữ ứng cử viên trang bị những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho các nữ ứng cử viên trong hoạt động thu thập và xử lý thông tin, xây dựng chương trình hành động, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho quá trình vận động bầu cử sắp tới diễn ra đạt hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt tỷ lệ theo quy đinh.

Đồng Tháp: Trên 150 nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực do Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Chương trình đã cung cấp cho các chị nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp các nữ ứng cử viên tự tin trong quá trình tham gia ứng cử, với mong muốn góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian tới các cấp Hội sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn kỹ năng cho nữ ứng cử viên trong toàn tỉnh. Qua đó, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ xã hội.

Đồng Nai, Mỹ Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video