Chuẩn bị tốt để tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp thành công

09/09/2020
Trong 2 ngày (9-10/9/2020), TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của gần 5.000 cán bộ chủ chốt Hội LHPN trên toàn quốc.
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

Khai mạc chương trình tập huấn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam quyết định tổ chức tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu trung tâm, 62 điểm cầu cấp tỉnh và các điểm cầu cấp huyện, một số cơ sở. Đây là một quyết định phù hợp với điều kiện vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng nguyện vọng của các địa phương, đơn vị (được tập huấn sớm), vừa phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; đồng thời đây cũng là lần đầu tiên, việc triển khai tập huấn chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp được tổ chức cùng một thời điểm trên quy mô lớn như vậy.

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Hà Nội

Chủ tịch Hà Thị Nga đánh giá, mỗi nhiệm kỳ đại hội đại biểu phụ nữ đều được đặt trong bối cảnh mới với những thời cơ, thách thức mới. Sứ mệnh của Hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước hiện nay đòi hỏi tổ chức Hội phải có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy một cách mạnh mẽ nhất sức mạnh của gần 20 triệu hội viên tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện bình đẳng giới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại hội cũng là dịp để các tầng lớp phụ nữ, các cấp Hội cùng nhìn nhận lại những nỗ lực, những thành quả trong 5 năm qua và phân tích dự báo, định hướng cho 5 năm tới, xác định tầm nhìn cho 10 năm, 15 năm tiếp theo.

Đại biểu tham gia tập huấn tại các điểm cầu cấp huyện

Chủ tịch Hội yêu cầu, để chuẩn bị đại hội các cấp, nhiều vấn đề đặt ra cần phải suy nghĩ thận trọng, thấu đáo, đúng quy định, nhất là công tác nhân sự; các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn cần trao đổi cụ thể và hướng dẫn về công tác nhân sự, về xây dựng báo cáo chính trị, gợi ý nội dung góp ý cho văn kiện của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội…

Chủ tịch Hội tin tưởng, việc triển khai tập huấn trực tuyến đến tất cả các quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh sẽ tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn, tích cực hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; Đồng thời sau hội nghị, các đại biểu tham gia tập huấn sẽ là những giảng viên, báo cáo viên, tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền, mở các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo đến các cơ sở xã, phường, thị trấn, các đơn vị trong lực lượng công an, quân đội, trong hệ thống nữ công và các tổ chức thành viên để phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thế mạnh, khả năng đóng góp của các tầng lớp phụ nữ vào phong trào phụ nữ, hoạt động Hội.

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu tập trung nghe quán triệt, nghiên cứu những nội dung mang tính phổ biến, chỉ đạo, định hướng của Trung ương cũng như những hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức đại hội; Đồng thời tham gia đóng góp xây dựng các nội dung, các giải pháp nhằm tổ chức đại hội của các cấp Hội thành công.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội

 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa quán triệt Thông báo Kết luận số 160 –TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị 

 

Các nội dung chính trong chương trình tập huấn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

- Quán triệt Chỉ thị số 46 –CT/TW ngày 28/6/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Quán triệt Thông báo Kết luận số 160 –TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 22 - KH/ĐĐ ngày 14/7/2020 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

- Quán triệt Chiến lược phát triển tổ chức Hội và Kế hoạch triển khai

- Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

- Hướng dẫn Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội

- Nội dung đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội

- Hướng dẫn góp ý Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội

- Gợi ý chương trình Đại hội, đề cương Báo cáo kết quả Đại hội

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video