Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm

10/05/2021
Ứng cử viên Nguyễn Thanh Cầm nêu lên 4 nội dung cơ bản trong chương trình hành động khi được Trung ương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Tiền Giang.

Bà Nguyễn Thanh Cầm là ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Tiền Giang gồm thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy.

Bà Nguyễn Thanh Cầm hiện là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video