Hội LHPN huyện Bảo Yên: Phấn đấu 80% phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về được hỗ trợ

07/07/2021
Bảo Yên là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Lào Cai chọn làm điểm vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội có 157/157 đại biểu chính thức đại diện cho trên 12 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đại biểu các huyện, thị xã, thành phố tham dự Đại hội bằng hình thức trực tuyến tại các địa phương.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Bảo Yên đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; chủ động tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác phụ nữ, cán bộ nữ và bình đẳng giới. Đến nay, 5 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XIII, 9 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII cơ bản đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao.

Các cấp Hội đã đẩy mạnh tổ chức thực hiện các đề án giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; thành lập các câu lạc bộ văn nghệ - thể thao; phối hợp tổ chức các lớp xóa mù chữ cho phụ nữ... Các mô hình, điển hình phụ nữ tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được phát hiện, giới thiệu, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, phụ nữ, qua đó đã tôn vinh 462 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Công tác hỗ trợ giảm nghèo thông qua các mô hình sinh kế tạo việc làm tại chỗ đã giúp 377 hộ nghèo (trong đó, 174 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều); phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 598 lượt phụ nữ và lao động trong độ tuổi; vận động, hỗ trợ thành lập 7 tổ phụ nữ liên kết sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ 72 phụ nữ khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp (vượt 20% chỉ tiêu nghị quyết).

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Với chủ đề Phụ nữ Bảo Yên đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức hội hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, vì hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai, Đại hội đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 7 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: Hằng năm, mỗi cơ sở hội giúp 2 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; hằng năm mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ 2 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” bền vững, mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Đại hội đã bầu 25 chị tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Bảo Yên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Chị Ngô Hồng Thắm - Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Yên khóa XIII được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Yên.

Ngay sau Đại hội, Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã tổ chức rút kinh nghiệm nhằm tổ chức tốt Đại hội đại biểu phụ nữ tại Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Btg Lào Cai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video