Hội LHPN tỉnh Đắk Nông và Phú Yên tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

18/06/2020
Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông và Phú Yên vừa tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Khen thưởng các phụ nữ điển hình tiên tiến tỉnh Đắk Nông

- Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

5 năm qua, cùng với phụ nữ cả nước, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước do TW Hội phát động bằng nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Điểm mới sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua so với giai đoạn trước là các tiêu chí được cụ thể hóa phù hợp với hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội. Cách thức triển khai tạo được tính chủ động cho các cấp Hội trên cơ sở lựa chọn chủ đề, phù hợp từng thời điểm, đối tượng. Định kỳ hàng tháng, quý, các cấp Hội kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến để tuyên truyền, biểu dương và khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào.

Thông qua triển khai các phong trào, các cấp Hội đã vận động được 22.862.000 đồng và hàng trăm nghìn cây, con giống, ngày công lao động giúp 11.100 hội viên, phụ nữ nghèo vay không lãi suất để phát triển kinh tế gia đình; xây dựng 79 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá trên 3,4 tỷ đồng; Dư nợ ủy thác trên 769 tỷ đồng, nguồn vốn Quỹ Hội dư nợ trên 33 tỷ đồng, cho 1.367 thành viên vay vốn giúp nhiều chị em vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững…

Tại Hội nghị, các điển hình tiên tiến đã tham luận, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo để đạt được các thành tích trong phong trào chung của Hội.

Dịp này, TW Hội LHPN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Hội LHPN tỉnh tặng biểu trưng cho 39 tập thể, 90 cá nhân và 22 chi hội trưởng đã có thành tích đóng góp trong hoạt động Hội giai đoạn 2015-2020.

- Hội LHPN tỉnh Phú Yên

Trong giai đoạn 2015-2020, với sự năng động, sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức triển khai, các phong trào thi đua của các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã đi vào cuộc sống, góp sức cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mực tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Thông qua các phong trào, các cấp Hội đã thành lập được 768 mô hình tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, giúp 2.597 lượt phụ nữ khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế. Đặc biệt với phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, đã  giúp đỡ được 560 phụ nữ nghèo, trong đó có 249  hộ thoát nghèo. Ngoài ra, các cấp Hội  còn vận động xây dựng 291 Mái ấm tình thương, vận động các gia đình phụ nữ hiến trên 2.215 m2 đất, đóng góp 997 triệu đồng chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 122 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; Tỉnh Hội và Trung ương Hội LHPN việt Nam tặng bằng khen cho 11 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nguyễn Hương , Ngọc Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video