Hội LHPN tỉnh Gia Lai: 9/9 chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 đều đạt và vượt

15/01/2021
Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2020; triển khai phương hướng hoạt động năm 2021.
Bà Rơ Chăm H’ Hồng - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu năm 2020

Năm 2020, trước những tác động của dịch bệnh và thiên tai, Hội LHPN tỉnh đã phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động Hội, phong trào phụ nữ, với kết quả 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: 100% cấp Hội tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến; tích cực hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”; tổ chức nhiều hoạt động, phần việc thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 75 năm Ngày thành lập Hội LHPN tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 gắn với đợt thi đua đặc biệt “90 hành động vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em Gia Lai” với 8.698 hành động tập trung vào 04 lĩnh vực văn hóa - xã hội, kinh tế, y tế, giáo dục.

Các cấp Hội đã chủ động đăng ký và thực hiện các phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”: trồng mới 397,4km “Con đường hoa”; 276,7km “Hàng rào xanh”; di dời 1.447 chuồng trại, đào 4.571 hố rác tại nhà; đưa vào sử dụng 3.301 nhà tiêu hợp vệ sinh…; Triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua việc duy trì, phát triển các nguồn vốn vay với tổng dư nợ 2.084,4 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động quan tâm, giúp đỡ hội viên, phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo, đơn thân với 1.254 suất quà trị giá gần 426 triệu đồng. Trong năm, phát hiện, bồi dưỡng 462 tập thể, 1.027 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ của Hội...

Bà Rơ Chăm H’ Hồng - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2021, các các cấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII; tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Tích cực tham gia công tác bầu cử tại địa phương…

Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua  “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2020”. Hội LHPN tỉnh cũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân “Phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2020.

 

 

Btc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video