Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long làm tốt vai trò trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

14/04/2021
Nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, phát huy vai trò và sự đóng góp quan trọng của phụ nữ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ tới.
Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Vĩnh Long

Hội LHPN tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy giới thiệu nguồn nhân sự nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 07 chị, được Tỉnh ủy phê duyệt danh sách giới thiệu 05 chị. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 274 cán bộ nữ các cấp về tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; Đồng thời, xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội tham gia công tác bầu cử phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo các cấp Hội phát huy vai trò trong tham gia các kỳ hiệp thương giới thiệu cơ cấu nhân sự và danh sách cán bộ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Qua kết quả hiệp thương lần 2, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 07/10 ứng cử viên nữ, đạt 70%, tăng 20% so nhiệm trước. Tỷ lệ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh 41/101, đạt 40,59% (5 cán bộ Hội); cấp huyện: 205/520, đạt 39,42% (5 cán bộ Hội); cấp xã đạt 36,59% (88 cán bộ Hội).

Kỳ bầu cử đang đến rất gần, để phát tiếp tục huy vai trò của Hội LHPN, góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long quyết liệt thực hiện một số giải pháp:

- Làm tốt vai trò trong tham gia các kỳ hiệp thương giới thiệu cơ cấu nhân sự và danh sách cán bộ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định tại  Điều 8 và Điều 9 Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng Nhân dân

- Chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ ứng cử viên các cấp, chú trọng nữ ứng cử viên lần đầu như: tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động trước cử tri, sử dụng các phương tiện truyền thông để vận động bầu cử theo quy định, tìm hiểu những vấn đề của địa phương, đặc biệt là các vấn đề cử tri quan tâm trong xây dựng chương trình hành động và trong tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, tư vấn, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm giữa các lãnh đạo nữ, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu với ứng cử viên lần đầu.

- Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền trong các tầng lớp phụ nữ, nhất là hội viên, phụ nữ dân tộc về quan điểm của Đảng, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy Nhà nước; vị trí vai trò của người đại biểu Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bầu cử … nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của phụ nữ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền về bình đẳng giới; vị trí, vai trò đóng góp của phụ nữ trong xã hội; giới thiệu nêu gương những đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đối với đất nước, địa phương để nâng cao trách nhiệm và niềm tin của cộng đồng đối với các nữ ứng cử viên.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Vĩnh Long

- Tổ chức các hoạt động giám sát theo Điều 8, Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đồng thời, tham gia đầy đủ các cuộc giám sát với vai trò là thành viên của Ủy ban Bầu cử cùng cấp theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền mạn đàm tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông tin về danh sách chính thức các ứng cử viên do cơ quan có thẩm quyền cung cấp và số lượng đại biểu cần bầu; ngày giờ địa điểm bỏ phiếu và các nguyên tắc cần nhớ khi đi bầu cử và các tiêu chí để lựa chọn người đại biểu xứng đáng…

- Vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn ứng cử viên đủ tiêu chuẩn bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2016. Chỉ đạo các cấp Hội thành lập các đoàn đại biểu đi bầu cử tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần vào thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016.

 

 

Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video