Hơn 15 nghìn cử tri ở miền núi cao tỉnh Nghệ An đi bầu cử sớm

21/05/2021
Theo chỉ đạo của Ban bầu cử quốc gia, một số bản của miền núi cao tỉnh Nghệ An đã tổ chức bầu cử sớm trước ngày 23/5.
Phụ nữ dân tộc thuộc huyện Kỳ sơn, tỉnh Nghệ An tham gia bỏ phiếu sớm

Đây là các khu vực ở vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, chặng đường từ khu vực bầu cử đến trụ sở làm việc của Ủy ban Bầu cử mất nhiều thời gian. Chính vì vậy, từ sáng sớm ngày 21/5, các cử tri đã tập trung về nhà văn hóa cộng đồng của các Bản để dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hơn 15 nghìn cử tri của các đơn vị như Nhôn Mai, Mai Sơn, Lượng Minh, Hữu Khuông (huyện Tương Dương) và một số bản thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Kỳ Sơn, Quế Phong… chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Mông, Khơ mú đã tham gia đi bầu cử sớm.

Đồng bào huyện Tương Dương đi bầu cử sớm

Việc tiến hành bầu cử sớm được các địa phương tổ chức đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch Covid -19 theo thông điệp 5K của Bộ y tế. Việc  tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử đảm bảo theo thời gian quy định.

Bà con đồng bào đi bầu cử sớm tại huyện Kỳ sơn thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo khuyến cáo của Bộ y tế

Cử tri đọc kỹ thông tin của các ứng cử viên để quyết định bỏ phiếu bầu những người xứng đáng đại diện cho nhân dân

Hình ảnh bỏ phiếu sớm của đồng bào dân tộc huyện Kỳ Sơn

Mai Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video