Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường

15/07/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã diễn ra với sự có mặt của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 19.000 hội viên phụ nữ toàn huyện. Đại hội tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm túc theo quy định.
Quảng cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN huyện Tây Sơn tiếp tục phát triển, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã khai thác, quản lý hơn 250 tỷ đồng (tăng 55,3% so năm 2016) từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, Quỹ phụ nữ Cánh Tả Thụy Điển, góp vốn xoay vòng... hỗ trợ cho cho trên 10 nghìn hộ phụ nữ vay khởi nghiệp, phát triển kinh tế, trong đó có 1.146 phụ nữ nghèo (giúp 348 chị thoát nghèo), góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân 2,54%/ năm.

Công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp Hội triển khai gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các hoạt động hiệu quả, thiết thực, nhiều mô hình phát huy được vai trò của hội viên, phụ nữ, được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Tây Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2021- 2026, Đại hội đề ra 8 chỉ tiêu chính như: hàng năm mỗi Hội cơ sở giúp ít nhất 01 hộ nghèo có phụ nữ thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo; mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 03 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch; đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất một mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù; đến cuối nhiệm kỳ, 100% hội Phụ nữ cơ sở và cán bộ hội các cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động. Đặc biệt, thực hiện lĩnh vực ưu tiên: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2024 đạt chuẩn đô thị loại IV và sớm hoàn thành các tiêu chí thành lập thị xã.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 ủy viên, chị Trần Thị Hoàng Vương tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đinh Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video