Khảo sát kết quả chỉ đạo điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X tại tỉnh Gia Lai

10/11/2009
Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11, đoàn nghiên cứu đánh giá hoạt động chỉ đạo điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X TW Hội LHPN Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Qua khảo sát 2 đơn vị chỉ đạo điểm Nghị quyết tại thị trấn Kon Dỡng và xã H’Ra – huyện Mang Yang, đoàn nghiên cứu đánh giá cao nỗ lực và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội cũng như sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, nhành, đoàn thể địa phương.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết, phong trào phụ nữ tại 2 đơn vị điểm có những bước phát triển, được chính quyền địa phương và Hội LHPN cấp trên đánh giá cao. Tác động bước đầu của hoạt động chỉ đạo điểm đã giúp cho nhận thức của chị em hội viên phụ nữ được nâng cao, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Với phương châm hướng về cơ sở, bằng những nội dung sát thực và phương thức truyền đạt tới chị em dễ học, dễ hiểu, dễ làm thông qua các loại mô hình, CLB như: Kho thóc tình thương, nữ tiểu thương, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết X, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – chính trị tại địa phương đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết tại 2 đơn vị điểm vẫn còn một số những khó khăn và hạn chế: phong trào chưa đồng đều; hoạt động để giảm tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số mù chữ, thiếu việc làm và thực hiện XĐGN còn thiếu nhiều nguồn lực; đội ngũ cán bộ nữ xã H'Ra trình độ thấp.... Tại các cuộc hội thảo ở xã điểm và tại tỉnh, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp khắc phục và đề nghị Hội LHPN tỉnh Gia Lai, TW Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ thêm các nguồn lực nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ tại các xã điểm phát triển vững mạnh, từ đó nhân rộng trong huyện Mang Yang và các tỉnh Tây Nguyên.

Trần Thị Hường
Hội LHPN tỉnh Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video