Phụ nữ Vĩnh Long sẵn sàng cho ngày hội non sông

21/05/2021
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; công tác tuyên truyền bầu cử của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã được tập trung thực hiện một cách nghiêm túc. Nội dung tuyên truyền được chọn lọc phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ xoay quanh những điểm cơ bản trong công tác bầu cử, quyền bầu cử và ứng cử...
Công tác tuyên truyền của các cấp Hội LHPN được thực hiện đồng bộ và rộng khắp.

Tuyên truyền đồng bộ, rộng khắp

Theo đó, Hội LHPN các cấp tập trung tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bầu cử. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền về bình đẳng giới; về vị trí, vai trò, đóng góp của phụ nữ trong xã hội; trong đó nhấn mạnh lợi ích khi phụ nữ tham chính.

Đồng thời, tuyên truyền nêu gương về những đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND các cấp đối với địa phương, đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhằm nâng cao trách nhiệm và niềm tin của cộng đồng đối với các nữ ứng cử.

Ngoài tài liệu tuyên truyền chung, Hội LHPN tỉnh đã biên soạn tài liệu tuyên truyền về bầu cử theo dạng “Hỏi- Đáp” để phục vụ công tác tuyên truyền nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn của hội viên, phụ nữ. Các cấp hội treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan chuyên trách hội; phối hợp với cơ quan ban ngành địa phương thực hiện ở ấp- khóm, xung quanh nơi diễn ra bầu cử, chú ý nội dung có liên quan đến bình đẳng giới. Ngoài ra, các cấp hội còn tập trung thông tin, hoạt động của các cấp, các ngành chuẩn bị tiến tới cuộc bầu cử.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm chống các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để kích động, gây rối, chia rẽ của các thế lực thù địch.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ nghiên cứu tiểu sử, quá trình công tác của người ứng cử để có sự lựa chọn đúng đắn.

Bà Lê Thị Thúy Kiều- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- cho biết, Hội LHPN các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử một cách đồng bộ và rộng khắp trong mọi tầng lớp phụ nữ, đảm bảo tiến độ đề ra. Đội ngũ cán bộ hội, nhất là báo cáo viên của hội đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền để đưa nội dung về cuộc bầu cử sao cho phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền của Tỉnh hội, bà Trần Thị Mỹ Tiên- Chủ tịch Hội LHPN huyện Long Hồ- cho biết, Huyện hội xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cơ sở hội thực hiện tuyên truyền đến cán bộ, hội viên. Nội dung tuyên truyền chú trọng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và trách nhiệm của công dân, đó cũng là quyền lợi khi sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp để đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Hiện nay, Hội LHPN huyện Long Hồ vẫn tiếp tục tuyên truyền thường xuyên diễn biến và tiến độ, kết quả cuộc bầu cử. Đến nay, Hội LHPN đã tổ chức tuyên truyền được 126 cuộc, có gần 4.600 lượt người tham dự. Các hội viên, phụ nữ đã nắm rõ được sự kiện quan trọng này và sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp tới.

Theo bà Phan Kim Quyên- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, các cấp hội đã tổ chức triển khai tuyên truyền- chủ yếu là tuyên truyền miệng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ- những nội dung cơ bản có liên quan đến cuộc bầu cử thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị triển khai trong BCH, sinh hoạt lệ chi- tổ hội, sinh hoạt CLB phụ nữ, nêu gương điển hình..., đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia lắng nghe.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19, các cấp hội đã linh hoạt thực hiện công tác tuyên truyền thông qua mạng zalo nội bộ; trên các trang mạng xã hội để kịp thời chuyển tải nội dung cần thiết. Trong quá trình thực hiện tuyên truyền trực tiếp, hội đã hạn chế tập trung đông hội viên, phụ nữ, có thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Theo bà Lê Thị Thúy Kiều, qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời hiểu được nghĩa vụ, quyền, lợi ích và trách nhiệm khi tham gia bầu cử, tạo ý thức tự giác trong việc đi bầu cử. Hiện nay, cán bộ, hội viên, phụ nữ đang nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử để chuẩn bị sẵn sàng tham gia ngày hội của toàn dân.

 

Để đồng hành cùng các nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức 8 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 1.642 nữ ứng cử trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết, các nữ ứng cử được báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm thiết thực trong quá trình tiếp xúc, vận động cử tri để trở thành người ứng cử thành công.

http://www.baovinhlong.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video