Quảng Bình: Phấn đấu tăng tỷ lệ phụ nữ trúng cử

19/05/2021
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 - sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đang đến rất gần. Cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã và đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị, góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, tăng tỷ lệ nữ trúng cử đảm bảo mục tiêu đề ra.
Hội LHPN xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới tích cực tuyên truyền bầu cử

Hội LHPN tỉnh đã tập trung xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm của công dân khi tham gia cuộc bầu cử ĐBQH HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đăng tải tài liệu về bầu cử trên cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội của hội phụ nữ tỉnh; phát tờ rơi, pa nô, áp phích; vận động, hướng dẫn chị em tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và HĐND.

Thông qua các hình thức như tập huấn, sinh hoạt, tọa đàm, hội thi, các hội viên được hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa, các quy định về Luật của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bầu cử… để từ đó ghi nhớ các nguyên tắc, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu, các tiêu chí để lựa chọn người đại biểu xứng đáng.

Tuy nhiên, để đạt tỷ lệ ít nhất 30% người trúng cử là phụ nữ như mục tiêu đặt ra một thách thức lớn, đòi hỏi phải có các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm chính trị cao và sự cố gắng, nỗ lực của chính các nữ ứng cử viên. Vì vậy, các cấp hội đã hỗ trợ, tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong xây dựng chương trình hành động, tiếp xúc cử tri… chuẩn bị cho quá trình vận động bầu cử hiệu quả. Chú trọng lồng ghép tuyên truyền thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, tình hình cán bộ nữ nói chung và nữ ĐBQH, HĐND các cấp, tuyên truyền gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, thông tin về các nữ ứng cử viên...

Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát ban hành các văn bản triển khai thực hiện quy định nhằm đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ; trong quá trình hiệp thương, tiêu chuẩn của nữ ứng cử viên; sự tham gia của phụ nữ, của tổ chức Hội vào công tác tuyên truyền, vận động và quá trình bầu cử. Kết quả, sau vòng hiệp thương lần thứ ba, tỷ lệ nữ ứng cử ĐBQH và HĐND 3 cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở Quảng Bình đảm bảo đạt trên tỷ lệ quy định (35%). Trong đó, nữ ứng cử ĐBQH khóa XV có 5/10 người (tỷ lệ 50%), nữ ứng cử ĐBHĐND tỉnh có 39/83 người (tỷ lệ 46,99%), HĐND cấp huyện có 185/436 người (tỷ lệ 42,4%) và HĐND cấp xã có 2.295/6.089 người (tỷ lệ 37,7%).

Ngày bầu cử đang đến rất gần, hiện tại, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tham gia vào công tác chuẩn bị tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện quyền, trách nhiệm của công dân, đi bỏ phiếu trực tiếp, quan tâm bầu các nữ ứng cử viên xứng đáng, góp phần bảo đảm thành công cho bầu cử và nâng cao tỷ lệ người trúng cử là phụ nữ.

                                                                                     

Như Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video