Quảng Ngãi: Một số kết quả nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/09/2020
Thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt tham mưu giới thiệu nhân sự cho cấp ủy những cán bộ nữ trẻ, mới, năng động, có trình độ, uy tín ứng cử cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
BCH Đảng bộ TP. Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 07 nữ trong số 39 ủy viên BCH Đảng bộ, đạt tỷ lệ 17,9%  (tăng 03 nữ ủy viên, so với đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020).

100% cán bộ nữ đều có trình độ đại học, 85,7% (6/7 đồng chí) có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Tại cơ quan chuyên trách Hội LHPN thành phố có 02 chị (Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố) tham gia nhân sự giới thiệu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và kết quả có 02/02 chị đều trúng cử BCH đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với cấp cơ sở, 100% đảng bộ xã, phường đều có nữ tham gia BCH nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể: có 95 nữ/335 Ủy viên BCH Đảng bộ xã, phường, đạt tỷ lệ trên 28%. Trong đó, đơn vị có tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành đảng bộ cơ sở cao nhất là phường Nguyễn Nghiêm với 09 nữ/15 UVBCH, đạt tỷ lệ 60%. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, có 02 chị Chủ tịch Hội LHPN xã Tịnh Khê và Tịnh An đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy; 02 Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Dũng và Tịnh Long được bố trí, luân chuyển qua bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với những kết quả đạt được như trên, có thể thấy tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành đảng bộ xã, phường cũng như giữ các chức danh chủ chốt ở cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025 đã được các cấp  ủy quan tâm hơn và đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cho đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao năng lực, trưởng thành và đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo đồng thời đảm bảo từng bước về bình đẳng giới.

 

Hữu Khôi

CÁC ĐỀ ÁN

Video