Thừa Thiên Huế: Trang bị kỹ năng vận động tranh cử cho các ứng cử viên nữ

22/03/2021
Chủ động phối hợp tổ chức tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng vận động tranh cử cho các nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp; giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình bầu cử…là những nhiệm vụ đang được chúng tôi tập trung hiện nay.
Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

Để góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tích cực tham gia bồi dưỡng phát triển nguồn; tham mưu và đóng góp ý kiến về cơ cấu, số lượng nhân sự nữ, đưa các chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và HĐND các cấp vào chương trình hành động.

Bên cạnh đó, Hội tập trung tuyên truyền về những đóng góp của các nữ đại biểu HĐND các cấp đối với địa phương, tạo niềm tin của cộng đồng đối với các nữ ứng cử viên. Hội cũng sẽ vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn ứng cử viên đủ tiêu chuẩn vào HĐND các cấp; cung cấp cho hội viên, phụ nữ các thông tin liên quan đến bầu cử, như: Thông tin về danh sách ứng cử viên, số lượng đại biểu được bầu; ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu và các nguyên tắc cần nhớ khi đi bầu cử; nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu; các tiêu chí để lựa chọn người đại biểu xứng đáng…

Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với các đối tượng phụ nữ, nhất là các hội viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho phụ nữ trong bầu cử. Qua đó, giúp hội viên, các tầng lớp phụ nữ hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong bầu cử. Qua đó, lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới, về vị trí, vai trò đóng góp của phụ nữ trong xã hội.

Vận động người đứng đầu tổ chức Hội các cấp tham gia đầy đủ các cuộc hiệp thương; nắm vững yêu cầu cần đạt của từng cuộc hiệp thương theo quy định của pháp luật, bảo đảm danh sách sơ bộ cũng như danh sách chính thức người ra ứng cử phải đạt tỷ lệ nữ theo quy định; tham gia đầy đủ các cuộc giám sát bầu cử của Hội đồng, Ủy ban bầu cử và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định.

Quan trọng hơn là tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp, như tổ chức các lớp tập huấn cho ứng cử viên lần đầu về kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động trước cử tri, sử dụng các phương tiện truyền thông để vận động bầu cử theo quy định, việc tìm hiểu những vấn đề của địa phương, đặc biệt là các vấn đề cử tri quan tâm trong xây dựng chương trình hành động và trong tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo, tọa đàm, tư vấn, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm giữa các lãnh đạo nữ, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu với cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch và nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp...                 

https://baothuathienhue.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video