Trên 300 cán bộ Hội cơ sở được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

21/10/2020
Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Bến Tre vừa tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2020 cho trên 300 cán bộ Hội cấp cơ sở.
Các học viên của tỉnh Bắc Kạn nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học

- Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn:

Lớp bồi dưỡng do Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức cho  60 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cấp cơ sở. Chương trình học gồm 2 phần: phần 1, học trực tuyến để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và phần 2, học trực tiếp trên lớp trong thời gian 1 tháng.

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; Tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức Hội và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN cấp cơ sở; Một số chuyên đề trọng tâm, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội như: Kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội; hướng dẫn hoạt động giám sát, phản biện xã hội; quản lý tài chính Hội; Các nội dung an toàn và đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em; kỹ năng xử lý tình huống trong công tác Hội...

Khóa học nằm thuộc Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 – 2025. Thông qua chương trình bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, giúp chị em nghiên cứu, áp dụng và cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác để triển khai có hiệu quả công tác Hội tại địa phương.

- Hội LHPN tỉnh Bến Tre:

Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2020 cho 274 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tham dự.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được  trang bị kiến thức thực hiện nhiệm vụ  tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng làm việc của cán bộ Hội cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay.

Trong thời gian học tập, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu, hướng dẫn các nội dung: Một số quan điểm chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ; Chủ đề “An toàn cho Phụ nữ và trẻ em”; Hướng dẫn một số nội dung kiến thức: Kỹ năng về truyền thông bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa; Nâng cao năng lực tham chính cho phụ nữ, hướng dẫn tham mưu công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội; Công tác thi đua, khen thưởng qua phần mềm và thực hiện bộ tiêu chí thi đua năm 2020; Công tác văn thư lưu trữ trên phần mềm quản lý văn bản; Công tác tuyên truyền vận động xây dựng các mô hình, điển hình; Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên báo điện tử, trang Website, mạng xã hội; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Quản lý sử dụng các nguồn từ chương trình, dự án và vốn vay của Hội; Thực hành xây dựng quy định và hướng dẫn Hội LHPN các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; Công tác tổ chức trong hệ thống Hội trong tình hình mới, nâng cao kỹ năng sinh hoạt chi, tổ Hội.

Trong quá trình học tập, các học viên cùng nhau giao lưu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình điển hình của từng đơn vị, địa phương; qua đó đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội LHPN các cấp trong thời gian tới.

Ngọc Lan, Ngọc Y

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video