Xác định nhiệm vụ, thi đua chung của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

30/11/2020
Ngày 29/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo, Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc được tổ chức tại huyện Quản Bạ (Hà Giang). Các tỉnh thống nhất đề xuất những nhiệm vụ chung thi đua năm 2021, trong đó thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ khởi nghiệp.
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Đỗ Thị Thu Thảo (bìa phải) và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang Chu Thị Ngọc Diệp (bìa trái) trao hoa và chuyển giao vai trò cụm trưởng cho Hội LHPN tỉnh Lai Châu

Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm: Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn. Tại hội nghị, được sự gợi mở thảo luận của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo về các vấn đề tồn tại, khó khăn và các vấn đề chung của cả Cụm. Qua đó, đưa ra các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm chung, tạo sự kết nối, phối hợp chặt chẽ của cả Cụm 7 tỉnh thực hiện thi đua trong năm 2021.

Theo các đại biểu, năm vừa qua cả nước ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, trong đó phụ nữ 7 tỉnh của Cụm cũng chịu tác động không nhỏ. Với đặc thù là các tỉnh miền núi, có đường biên giới kéo dài, nên công tác phòng dịch cũng gặp không ít khó khăn. Các tỉnh đồng tình nêu ra vấn đề chung của cả Cụm là: Vùng đông đồng bào người dân tộc thiểu số; hội viên có tỷ lệ hộ nghèo cao; đường biên giới các tỉnh kéo dài. Cùng với đó, vấn đề nóng bỏng chung của 7 tỉnh miền núi phía Bắc vẫn là phòng chống dịch Covid-19.

Vì vậy, các đại biểu đề xuất nhiệm vụ chung của Cụm năm 2021 là: Thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; khởi nghiệp". Đồng thời, hỗ trợ phụ nữ di cư, đi làm việc ở bên kia biên giới; gắn liền với việc đào tạo nghề cho chị em ổn định cuộc sống. Tăng cường các hoạt động, biện pháp bảo vệ và phòng chống tình trạng xâm hại phụ nữ, trẻ em. Cùng với đó, tập trung các hoạt động chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp.

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho rằng: Cụm cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp. Cùng với đó, Cụm cần có sự thay đổi trong công tác thi đua, xác định nội dung thi đua, những việc cùng làm chung tạo ra nét đặc trưng, nổi bật của cả Cụm. Qua đó, những kết quả hoạt động trong những năm tới sẽ càng rõ nét, nổi bật hơn.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp, Phó Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh: Về vấn đề xây dựng văn kiện Đại hội, Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc cần có thảo luận thực hiện giải pháp nhằm thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ mới phù hợp với từng tỉnh, đặc biệt là nội dung phát triển hội viên.

Phó Chủ tịch cũng lưu ý các tỉnh trong Cụm cần đặc biệt chuẩn bị kỹ lương công tác nhân sự cho đại hội. Cùng với đó, việc xây dựng các công trình chào mừng Đại hội cũng cần phải rõ nét, có ý nghĩa thiết thực với chị em phụ nữ.

Phó Chủ tịch Thu Thảo cũng đề nghị các tỉnh quan tâm, đưa nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào chỉ  tiêu của Đại hội phụ nữ các cấp. Đồng thời, các Cụm cần chủ động nắm bắt thông tin về chủ trương, chính sách; nắm bắt dư luận xã hội và các vấn đề cần quan tâm, để đánh giá tình hình hội viên.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các tỉnh cũng tiến hành bầu, suy tôn các tỉnh tiêu biểu; trong đó các tỉnh nhận Cờ thi đua là Hà Giang và Lạng Sơn.

Các tỉnh được nhận Bằng khen gồm: Lào Cai và Lai Châu. Đồng thời, Lai Châu được bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2021.

Theo báo cáo, Hội LHPN 7 tỉnh thành viên đã cụ thể hóa 7 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ, lồng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong bộ tiêu chí đá giá đối với từng cấp Hội, phù hợp  với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Do vậy, đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đè ra trong năm 2020.

Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, phối hợp tích cực, hiệu quả cùng các tỉnh trong cụm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tính chất đặc thù của từng địa phương, các tỉnh thành trong cụm đã chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong chỉ đạo; phát động, bồi dưỡng và xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến phổ biến cho các tập thể và cá nhân học tập, vận dụng và làm theo.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác triển khai các phong trào thi đua đảm bảo đúng quy trình, đồng bộ, khép kín. Xây dựng kế hoạch, ban hành hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng; đổi mới cách thức tổ chức điều hành, xây dựng điển hình tiên tiến và chỉ đạo điểm; tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn kịp thời.

Sang năm 2021, các tỉnh trong Cụm tập trung triển khai hiệu quả Chủ đề năm: "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Đẩy mạnh các Phong trào thi đua, Cuộc vận động. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổng kết việc thi hành Điều lệ Hội; tổng kết Chương trình hành động thực hiện các khâu đột phá; xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh...

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp hoặc khởi sự kinh doanh. Tiếp tục triển khai, thực hiện đề án, chương trình mục tiêu quốc gia: Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025"; Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027"; Tổ chức "Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp" năm 2021 và tham gia Ngày Phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội tổ chức với chủ đề "Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp trong cách mạng 4.0".

Đặc biệt, tập trung hướng mạnh về cơ sở, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng tổ chức Hội vững mạnh; xây dựng quỹ Hội tại cơ sở. Làm tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội LHPN trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Đề xuất giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử; phối hợp nâng cao năng lực nữ cán bộ, nữ ứng cử viên, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp...

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video