Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 2 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại trực: 069.535.222
Email: phunuquandoi@gmail.com

Trưởng ban: Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền

Số điện thoại: 

Email:

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video