Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

14/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 21 đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Số máy Fax: 02623.957.052
Email: hoilienhiepphunutinhdaklak@yahoo.com.vn

Chủ tịch: Tô Thị Tâm

Số điện thoại: 02623.957.053

Email: nhanduc1994lak@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội – Hành chính                     Điện thoại: 02623.957.054

- Ban Tuyên giáo – Chính sách luật pháp                        Điện thoại: 02623.957.058

- Ban Gia đình xã hội – Kinh tế                                      Điện thoại: 02623.957.055

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video