Hội LHPN tỉnh Đắk Nông

14/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 02 Đường Nơ Trang Lơng, P. Nghĩa Đức, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại văn thư: 02613.546.817
Fax: 02613.546.817
Email: vanphongtinhhoi@gmail.com
Website: http://hpn.daknong.gov.vn

Chủ tịch: H’Vi ÊBan

Số điện thoại:

Email:

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                                  Điện thoại: 02613.707.373

- Ban Xây dựng và Phát triển tổ chức Hội                    Điện thoại: 02613.546.815

- Ban Phong trào                                                           Điện thoại: 02613.548.881

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video