Hội LHPN tỉnh Đồng Nai

14/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: số 9, đường Võ Thị sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Số máy trực trong giờ hành chính: 0251.3846497
Số Fax: 02513.847.388
Email: vanphongpndongnai@gmail.com

Chủ tịch: Lê Thị Thái

Số điện thoại: 02513.843.368

Email: thailkhanh@yahoo.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                            Điện thoại: 02513.846.497

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                  Điện thoại: 02513.941.348

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế             Điện thoại: 02513.840.090

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video