Hội LHPN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

13/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Nguyên, TP. BR
Văn Thư: 02543.854.058
Fax: 02543.819.004
Email: hoilhpnbrvt@gmail.com

Chủ tịch: Lê Thị Kim Thu

Số điện thoại: 0253.510.801

Email: ltkthuubkttu@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                  Điện thoại: 0253.511.475

- Ban Phong trào                                   Điện thoại: 0253.512.909

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video