Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 02 Ngô Quyền, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Email: vanphongphunukhanhhoa@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Quỳnh Nga

Số điện thoại: 02583.561.018

Email: ngalenem@yahoo.com.vn

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng Ban Xây dựng                                            Điện thoại: 02583.561.019

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                     Điện thoại: 02583.561.017

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp                     Điện thoại: 02583.561.056

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video