Hội LHPN tỉnh Nam Định

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 70 Trần Phú, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại trực: 02283 849387
Email: vanphongtinhhoind@gmail.com

Chủ tịch: Trần Thị Định

Số điện thoại:

Email: ttdn.dinh@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                                     Điện thoại:

- Ban Xây dựng và Tổ chức cán bộ                                 Điện thoại:

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                      Điện thoại:

- Ban Tuyên giáo, chính sách – Luật pháp                      Điện thoại:

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video