Hội LHPN tỉnh Thái Bình

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 126, Phố Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại trực: 02273.831.247
Email: hlhpnthaibinh@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Thị Phượng

Số điện thoại: 02273.840.434

Email: nguyenthiphuong.huhh@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                                      Điện thoại: 02273.831.247

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                       Điện thoại: 02273.836.011

- Ban Tuyên giáo Tổ chức – Chính sách, Luật pháp        Điện thoại: 02273.839.962

- Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ                                                         Điện thoại: 02273.840.435

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video