Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 62 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại trực: 02703.822.631
Email: phunuvinhlong@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Anh

Số điện thoại: 02703.832.692

Email: kimanhtpvl@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                                    Điện thoại: 02703.822.631

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                     Điện thoại: 02706.250.301

- Ban Tổ chức Tuyên giáo Pháp luật                              Điện thoại: 02703.862.869

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video